Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vizitka SSČ AV ČR, v. v. i.

videovizitka SSC

Spot festivalu TVT 2014

13_TVT_spot.jpg

 

banerVJ1.gif

 

Mediální partner

RT.jpg

 

 Interaktivní prezentace FGÚ

 

Kalendář akcí

calendar.jpg

Unikátní archeologický nález

 

Get the Flash Player to see this player.

 

 

vojici hrobů příslušníků vládnoucí vrstvy bylanské kultury objevili v listopadu a prosinci roku 2014 pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha. Bohatě vybavené komorové hroby pochází ze starší doby železné (8.–7. století př. n. l.). Místo objevu v pražských Letňanech se tak stalo teprve druhou lokalitou v hlavním městě s nálezem kostrového pohřbu na voze. Tou první je Bubeneč, kde archeolog a sběratel Josef Antonín Jíra v květnu roku 1907 získal předměty z již porušeného hrobu, v němž byl původně čtyřkolový vůz.

Obě místa posledního odpočinku „knížat“ pravděpodobně původně překrýval mohylový násyp. V prvním z hrobů o rozměrech 5 x 3 metry se čtyřmi kůlovými jámami v rozích byl pohřben jedinec na voze. Z toho se zachovaly pozůstatky čtyř okovaných kol se zdobenými náboji, řetězy a ozdobné bronzové prvky řemenů koňského postroje. Archeologové zde také našli pozůstatky 21 keramických nádob různých velikostí – od miniaturních pohárků přes malované mísy a talíře, až po větší zásobnici a rozměrnou bronzovou nádobu. Bylanská keramika měla svá specifika, vyráběla se ručně z hliněných válečků, z nichž se spirálovitě vytvářely nádoby (bez použití hrnčířského kruhu). V hrobě archeologové nalezli také části těl skotu, vepře a ovce nebo kozy, které pohřbívající zřejmě před uložením do hrobu napíchli na dlouhé železné rožně a přiložili k nim železný sekáč.
Druhý hrob
Druhá hrobová jáma neměla nosné kůly v rozích a oproti předchozímu nálezu v ní také neležely kosterní pozůstatky na voze, ale archeologové v ní našli bronzem zdobené jho a součásti koňského postroje. Při pravém boku pohřbené osoby stála sada malovaných nebo tuhovaných (zdobených grafitem) nádob a za nimi části kosterních pozůstatků z mladého skotu a kozy či ovce. Součástí pohřební výbavy byl také železný hrot kopí a bronzové náramky. K osobním šperkům obou příslušníků vládnoucí vrstvy náležely jeden jantarový a tři bronzové kroužky

1. 4. 2015